הסבר על מסלול קבועה צמודה - ק"צ

מסלול קבועה צמודה – ק"צ

במסלול קבועה צמודה הריבית קבועה,
ולכן מסלול זה לא נחשב מסוכן על פי ההגדרות הרשמיות של בנק ישראל.

אך עם זאת קרן ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, ולכן קרן החוב וההחזרים החודשיים יכולים 'לתפוח' בצורה נאה לאורך השנים.

במסלול זה יעלה ההחזר החודשי אחד לאחד יחד עם עליית המדד.
כלומר במידה ומדד המחירים לצרכן יעלה ב-2%, יגדל גם ההחזר החודשי ב-2%.
מה שעלול להביא לאורך השנים לעלייה משמעותית בהחזר החודשי, ובסך התשלומים לבנק.

על פי נהלי בנק ישראל לפחות 1/3 מהמשכנתא חייבת להיות במסלולים בריבית קבועה (ק"צ או קל"צ).

לכן לווים שאינם מעוניינים בריבית שמציע מסלול הקל"צ, ייקחו במקומו את המסלול קבועה צמודה – בה הריבית נמוכה יותר,
ובהתאמה גם ההחזר החודשי הראשון יהיה נמוך יותר.