הסבר על מסלול משתנה לא צמודה - מל"צ

מסלול משתנה לא צמודה – מל"צ

מסלול משתנה לא צמודה הינו מעין פשרה בין מסלול הפריים בו הריבית יכולה להתעדכן באופן שוטף,
לבין מסלול הקבועה לא צמודה בה הריבית לא משתנה לעולם.

במסלול זה הריבית מתעדכנת אחת לתקופה ידועה מראש (לא באופן רציף) ועל פי עוגן ידוע מראש.

בפרקטיקה, התקופה הנפוצה ביותר לעדכון ריבית הינה אחת ל-5 שנים,
וזאת עקב הרגולציה שמגדירה את תקופת העדכון של 5 שנים כתקופת המינימום להגדרה של 'משתנה ארוכה'.

במסלול משתנה לא צמודה הקרן אינה צמודה למדד המחירים לצרכן,
ולרוב הריבית נמוכה יותר מהריבית במסלול הקל"צ, אם כי לא באופן משמעותי.

אבל בניגוד למסלול הקל"צ – הריבית אינה עולה כאשר מאריכים את תקופת ההלוואה.

נכון להיום השימוש במסלול זה נדיר יחסית עקב הריבית הגבוהה יחסית לסיכון העתידי,
וההפרש הנמוך בין הריבית במסלול זה לבין הריבית בקל"צ.

עם זאת יש יועצים שלעיתים משתמשים במסלול זה במקרים מיוחדים כחלק משקלול רחב של התמהיל כולו.