הסבר על מסלול הפריים

מסלול הפריים

מסלול הפריים נחשב למסלול הזול והמשתלם ביותר בתקופה הנוכחית.
ולכן כמעט ואין משכנתא שלא משלבים בה את מסלול הפריים.

מסלול הפריים מתאפיין כיום בריבית הנמוכה ביותר ביחס למסלולים האחרים.
בנוסף, אין במסלול זה קנסות פירעון מוקדם, למעט עמלה תפעולית ועמלת אי הודעה, ולכן מאפשר גמישות גבוהה בתכנון המשכנתא.

אבל…

הריבית במסלול זה נקבעת על פי ריבית בנק ישראל, אשר יכולה להשתנות בכל עת.
כאשר כל שינוי בריבית בנק ישראל יביא לשינוי מיידי בהחזר החודשי במסלול הפריים.

שינויים חדים בריבית עלולים להביא לשינויים מידיים של מאות שקלים בהחזר החודשי.
ולכן מסלול זה מוגדר על ידי בנק ישראל כמסלול בסיכון גבוה, והשימוש בו (עד 17.1.2021) הוגבל ל-1/3 בלבד מסך המשכנתא.
כיום הוסרה מגבלת הפריים וניתן לשלב עד 2/3 ממנה במשכנתא.

בפרקטיקה, בגלל החשש הנמוך מעליית ריבית משמעותית בשנים הקרובות, מסלול הפריים נחשב לעת עתה כמסלול המשתלם ביותר.
בין היתר בשל העובדה שהריבית בתקופה הראשונה נמוכה מאוד, דבר שמביא ל'נגיסה' גבוהה על חשבון הקרן, וירידת החוב באופן משמעותי ביחס להחזר החודשי.

לסיכום

  • הסברנו כי מסלול הפריים נחשב בשנים האחרונות למסלול הזול והמשתלם ביותר, המתאפיין בריבית נמוכה.
  • אין במסלול זה עמלות היוון וקנסות פירעון מוקדם ולכן ניתן לפרוע באופן מלא או חלקי בכל עת.
  • הריבית נקבעת ע"י בנק ישראל ויכולה להשתנות בכל עת.
  • שינויים חדים יגרמו לשינויים מידיים של מאות שקלים בהחזר החודשי, ולכן מסלול זה מוגדר ע"י בנק ישראל כמסלול בסיכון גבוה.
  • החל מ-17.1.2021 הוסרה מגבלת השליש פריים ומעתה ניתן לשלב עד שני שליש מהמשכנתא במסלול הפריים.