שאלות ותשובות

משכנתא בהגדרתה היא שעבוד מקרקעין (נכסי דלא ניידי) שישמש כבטוחה לטובת אחר. הפירוש בימינו מתכוון למעשה להלוואה גדולה לטווח ארוך אשר משמש, בד"כ, למטרת רכישת נכס מקרקעין (דירה, בית, מגרש לבניה וכו') ובתמורה להלוואה הנכס ישועבד לגוף המלווה (הבנק לדוגמא) על מנת להבטיח את החזר ההלוואה.

היתרונות הבולטים בהלוואת משכנתא לעומת הלוואות רגילות הם באחוזי המימון וגודל ההלוואה, בפריסת זמן ההלוואה, ובריביות הנמוכות.

משכנתא משמשת בעיקר למטרת רכישת דיור, אך לא רק. ישנם סוגי משכנתאות שונים הניתנים רובם במסגרת של משכנתא לכל מטרה לצורכים שונים כגון שיפוץ, הרחבה, השקעה, נדוניה, כיסוי חובות ועוד.

הזמן המקסימלי המוגדר בתקנות בנק ישראל הוא עד 30 שנה.

מדיניות הבנקים נוטה לאשר משכנתאות במקסימום עד לגיל 80. כלומר, פריסת משכנתא בפועל לאדם בגיל 60 תהיה מקסימום ל-20 שנה.

      • במילים אחרות השאלה היא כמה אחוז מימון ניתן לקבל? על פי הוראות בנק ישראל, התשובה מתחלקת: לחסרי דירה-עד 75%. למשפרי דיור (בעלי דירה שמתכוונים למכור את הקיים ולקנות אחרת)- עד 70%. לדירה נוספת (בעלי דירה שאינם מתכוונים למכור את הקיים ורוכשים דירה נוספת להשקעה)- עד 50%.

הכנסה פנויה בהגדרתה היא סך כל ההכנסות נטו לאחר הפחתת התחייבויות, כגון שכירות, תשלומי הלוואות וכדומה.

יחס החזר מבטא את היחס בין גובה ההחזר החודשי לבין ההכנסות נטו.
לדוגמא: נניח שההחזר החודשי על משכנתא של 1 מיליון הוא 5 אלף ש"ח וההכנסות נטו הם 15 אלף ש"ח. יחס ההחזר יהיה ההחזר חלקי ההכנסה נטו. כלומר 33%.

בשל תקנות בנק ישראל, הבנקים נוקטים מדיניות של הגבלת יחס ההחזר עד ל-40% מגובה ההכנסה הפנויה, בעוד המדיניות המועדפת על הבנקים היא יחס החזר של עד 35%. בכל אופן, המטרה היא לשמור ולהגן עליכם שתוכלו לעמוד בהתחייבויות והוצאות שוטפות.

ישנו מעין כלל אצבע שבו ההמלצה היא החזר של 450-500 ש"ח על כל 100 אלף ₪. בפועל, ההחזר צריך להיות גם מותאם ליכולות האישיות ולכן ההחזר יכול להשתנות בהתאם לצרכים והיכולות של כל אדם ואדם.