הסבר על מסלול קבועה לא צמודה - קל"צ

מסלול קבועה לא צמודה – קל"צ

במסלול קבועה לא צמודה הריבית קבועה, והקרן אינה צמודה לשום מדד חיצוני.
ולכן ההחזר החודשי יהיה קבוע ויציב לאורך כל חיי ההלוואה.

מסיבה זו הקל"צ נחשב למסלול הבטוח ביותר מבין המסלולים השונים, ונחשב כ'עוגן' מייצב בתמהיל המשכנתא.

בעולם הכספים וההלוואות על ביטחון ויציבות משלמים.
ולכן הריבית במסלול קבועה לא צמודה הינה הגבוהה ביותר מבין המסלולים השונים.

עם זאת מכיוון שביחס לריבית ולאינפלציה ההיסטוריים, הריבית ותחזית האינפלציה נמוכים מאוד בשנים האחרונות,
לווים רבים מנצלים את הריבית הנמוכה ובוחרים לנצל את ההזדמנות לקיבוע הריבית הנמוכה לזמן ארוך,
ובכך ליהנות מהחזרים חודשיים קבועים ויציבים במשכנתא.