הסבר על מסלול צמוד מט"ח יורו/דולר

צמוד מט"ח דולר/יורו

במסלול זה הקרן צמודה לשער החליפין של מטבע חוץ, לשער הדולר או לשער היורו.

אך ישנם מקרים בהם הקרן אינה צמודה לשער החליפין, אלא ניתנת במטבע החוץ עצמו (במקרה זה הלוואה יכולה להיות משולמת מחשבון מט"ח).

הריבית בהלוואה לרוב מתעדכנת על פי ריבית הליבור של מטבע החוץ הנבחר אחת לתקופה ידועה מראש של 3 ,6 או 12 חודשים.

מכיוון שמסלול זה חשוף הן לשינויים תדירים של הריבית, והן לשער החליפין שנחשב תנודתי ביותר –
מסלול המט"ח נחשב מסלול בסיכון גבוה, ולרוב אינו נלקח במשכנתא סטנדרטית.

על כן, בדרך כלל, מסלול צמוד מט"ח נלקח על ידי תושבי חוץ, או לקוחות שמקור הכנסתם במטבע חוץ.
וכן לווים שהכנסותיהם בשקלים ומעוניינים לשפר את המרווח של ההלוואה, או שמאמינים בכיוון מסויים של שער החליפין.