הסבר על מסלול משתנה צמודה - מ"צ

מסלול משתנה צמודה – מ"צ

במסלול משתנה צמודה הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן,
אך הריבית אינה קבועה, אלא משתנה על פני תקופת ההלוואה.

הריבית מתעדכנת אבל אחת לתקופה ידועה מראש,
ועל פי עוגן ידוע מראש שאינו תלוי בבנק (לרוב עקום אפס המתפרסם באופן תדיר על ידי בנק ישראל).

בפרקטיקה, התקופה הנפוצה ביותר לעדכון הריבית הינה אחת ל-5 שנים,
וזאת בעקבות הרגולציה שמגדירה את תקופת העדכון של 5 שנים כתקופת המינימום להגדרה של 'משתנה ארוכה'.

ביחס לגובה הריבית המוצעת מסלול המשתנה צמודה נחשב יקר יחסית לתקופות ארוכות, שכן הקרן צמודה למדד.
בנוסף יש צפי לעלייה בריבית ההלוואה בתקופות העדכון העתידיות.

יחד עם זאת, מכיוון שלתקופות הלוואה ארוכות הריבית במסלול זה הינה הנמוכה ביותר אחרי מסלול הפריים,
משתמשים במסלול זה כאשר יש צורך להוריד את ההחזר החודשי בתקופת ההלוואה הראשונה.
או כאשר מעוניינים לשפר את הריבית בשאר חלקי ההלוואה ויש סיכוי לפירעון מוקדם בעתיד.